Jcompile Enterprise

เป็นระบบ Back Office ที่ถูกออกแบบขึ้นมาใหม่ โดยรวมทุกๆ Module มาอยู่ภายใต้โปรแกรมเดียวกัน เพื่อให้ง่ายต่อการใช้งานร่วมกัน การออกแบบได้เปลี่ยนหน้าตา Feature ของโปรแกรม และยังได้เปลี่ยนโครงสร้างฐานข้อมูล และการเชื่อมโยงของ Page แต่ละ Page ให้ง่ายต่อการใช้ยิ่งขึ้น เป็นระบบที่ใช้เตรียมข้อมูลให้กับหน้าร้านเพื่อทำการขาย เช่น สินค้า, ราคาขาย, การส่งเสริมการขาย พร้อมรับข้อมูลการขาย เพื่อจัดทำรายงาน ตรวจสอบ และรายงานการวิเคราะห์ ต่างๆ

Jcompile Enterprise

Rest pic

ด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์ และความเข้าใจถึงความต้องการของผู้ใช้ ทีมงานเราจึงได้พัฒนาโปรแกรมในส่วนของ JPOS ให้ทันสมัย และง่ายแก่การใช้งาน โดยส่วนที่ออกแบบมาใหม่ จะทำให้รองรับรูปแบบของธุรกิจที่มีความหลากหลายรูปแบบ ตามความต้องการ และทันสมัย ตามแนวโน้มของการใช้งานในยุคปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงและแข่งขันกันตลอดเวลา โดย ทีมงานจะแสดงตัวอย่างการใช้งาน ในรูปแบบต่างๆ

Jcompile Restuarl

Hardware

Barcode scaner

ZL2200

 • ใช้หน่วยประมวลผลแบบ 32 บิต Microprocessor CPU 32BIT 
 • ความเร็วในการอ่าน 200 ครั้งต่อวินาที 
 • มี Blue LED (สีนำเงิน) บอกสถานะการทำงานของเครื่อง (Readable) 
4
category: Barcode scaner

YJ5900

YouJie By Honeywell 5900 เลเซอร์สแกนเนอร์รอบทิศทางแบบแฮนด์ฟรีขนาดเล็กที่มีประสิทธิภาพในการสแกนที่เพิ่มขึ้นเหมาะสำหรับร้านสะดวกซื้อต่างๆและร้านค้าพิเศษ 

4
category: Barcode scaner

YJ4600 2D

** Honeywell Youjie YJ4600

4
category: Barcode scaner

YJ3300

 • เครื่องอ่านบาร์โค้ดแบบมือถือ เลเซอร์ 1 เส้น 1D เหมาะสำหรับ 
 • งานทั่วไป supermarket , minimart และห้องสมุด
 • ความเร็วในการอ่าน 72 ครั้ง/วินาที
 • ระยะการอ่าน 0-7 นิ้ว
4
category: Barcode scaner

Symbol Model LS2208

 • เครื่องอ่านบาร์โค้ดแบบมือถือ เลเซอร์ 1 เส้น
 • ความเร็วในการอ่าน 100 เส้น/วินาที
 • ระยะการอ่าน 0-8 นิ้ว 
 • ระบบการเชื่อมต่อ  USB, PS2


5
category: Barcode scaner

MS7120 Orbit

 •  หัวอ่านปรับระดับได้ 30 องศา
 •  มีแสงเลเซอร์ 20 เส้น ความถี่ในการอ่าน  
 •  รวม  1200 ครั้งต่อวินาที
 •  สามารถอ่านบาร์โค้ดได้ทั้งระยะใกล้และไกล 
5
category: Barcode scaner

DS 9208

 • หัวอ่านปรับระดับได้ 30 ?
 • สามารถอ่านบาร์โค้ดได้ทั้งระยะใกล้และไกล 
 • สามารถเชื่อมต่อกับเครื่อง POS


 ราคา 8,xxx บาท 

4
category: Barcode scaner

Cipher Model 1000k

 • ระบบอ่านแบบ CCD Scan
 • ความเร็ว 100 ครั้ง/วินาที
 • ระยะการอ่าน 0-10 มม.
 • หน้ากว้างการอ่าน  76 มม

ราคา 2,xxx บาท / PS2

4
category: Barcode scaner

Cipher Model 1000k

Cipher Model  1000k
 - ระบบอ่านแบบ CCD Scan
 - ความเร็ว 100 ครั้ง/วินาที
 - ระยะการอ่าน 0-10 มม.
 - หน้ากว้างการอ่าน  76 มม
ราคา 2,xxx บาท / PS2
ราคา 2,xxx บาท / US

 

0
category: Barcode scaner
Subscribe to RSS - Barcode scaner RSS Feed