Jcompile Enterprise

เป็นระบบ Back Office ที่ถูกออกแบบขึ้นมาใหม่ โดยรวมทุกๆ Module มาอยู่ภายใต้โปรแกรมเดียวกัน เพื่อให้ง่ายต่อการใช้งานร่วมกัน การออกแบบได้เปลี่ยนหน้าตา Feature ของโปรแกรม และยังได้เปลี่ยนโครงสร้างฐานข้อมูล และการเชื่อมโยงของ Page แต่ละ Page ให้ง่ายต่อการใช้ยิ่งขึ้น เป็นระบบที่ใช้เตรียมข้อมูลให้กับหน้าร้านเพื่อทำการขาย เช่น สินค้า, ราคาขาย, การส่งเสริมการขาย พร้อมรับข้อมูลการขาย เพื่อจัดทำรายงาน ตรวจสอบ และรายงานการวิเคราะห์ ต่างๆ

Jcompile Enterprise

Rest pic

ด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์ และความเข้าใจถึงความต้องการของผู้ใช้ ทีมงานเราจึงได้พัฒนาโปรแกรมในส่วนของ JPOS ให้ทันสมัย และง่ายแก่การใช้งาน โดยส่วนที่ออกแบบมาใหม่ จะทำให้รองรับรูปแบบของธุรกิจที่มีความหลากหลายรูปแบบ ตามความต้องการ และทันสมัย ตามแนวโน้มของการใช้งานในยุคปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงและแข่งขันกันตลอดเวลา โดย ทีมงานจะแสดงตัวอย่างการใช้งาน ในรูปแบบต่างๆ

Jcompile Restuarl

Hardware

JPOS v6.5(โปรแกรมขายหน้าร้าน Point-of-Sale)

         ด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์ และความเข้าใจถึงความต้องการของผู้ใช้ ทีมงานเราจึงได้พัฒนาโปรแกรมในส่วนของ JPOS ให้ทันสมัย และง่ายแก่การใช้งาน โดยส่วนที่ออกแบบมาใหม่ จะทำให้รองรับรูปแบบของธุรกิจที่มีความหลากหลายรูปแบบ ตามความต้องการ และทันสมัย ตามแนวโน้มของการใช้งานในยุคปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงและแข่งขันกันตลอดเวลา โดย ทีมงานจะแสดงตัวอย่างการใช้งาน ในรูปแบบต่างๆ ดังนี้

 

รูปแบบหน้าจอขายแต่ละแบบที่โปรแกรมรองรับ

 

หน้าจอ back-office - หน้าจอขาย Back-Office (เป็นหน้าจอขายมาตรฐานที่ถูกออกแบบไว้ในส่วน ของ JCompile v6.0)

เหมาะสำหรับการขายในเชิงบัญชี คือ มีความยืดหยุ่นสูง มีการต่อรองราคาและส่วนลดก่อนทำการขาย หน้านี้รองรับการขายแบบใส่หมายเหตุแต่ละรายการ

 

 

หน้าจอแบบ super market - หน้าจอขายJPOS แบบ Supermarket

แบ่งหน้าจอออกเป็น 2 หน้าจอ หน้าจอด้านซ้ายแสดงรายการขาย หน้าจอด้านขวาสามารถแสดงภาพนิ่งเพื่อการประชาสัมพันธ์หรือโฆษณา แจ้งข่าวสารให้พนักงานและลูกค้าได้รับทราบ โดยสามารถตั้งค่าเป็น Fixed Picture mode, Slide show mode หรือ Shockwave Flash ก็ได้ ตามความเหมาะสม  และยังสามารถกำหนด Theme หรือ Skin ได้ตามต้องการ โดย User สามารถออกแบบเองได้

 

หน้าจอแบบ Wholesale Style - หน้าจอขาย JPOS แบบ Wholesale Style

จะถูกออกแบบให้หน้าจอส่วนบน ทำหน้าที่เป็นป้ายราคา โดยจะเน้นเป็นป้ายราคาตัวใหญ่ แสดงรายละเอียดจำนวนและส่วนลดชัดเจน เพื่อให้ลูกค้า และแคชเชียร์ เห็นได้อย่างชัดเจน รวมทั้งในส่วนของ แสดงยอดเงินรวมด้วย เป็นการช่วยในการตรวจสอบราคาสินค้า และจำนวนเงินที่ต้องชำระ เพื่อให้รวดเร็วในการขายมากขึ้น

 

 

หน้าจอแบบ mini-mart - หน้าจอขายแบบ Mini-Mart (Touch Screen Mode)

ในการออกแบบส่วนนี้ เน้นการทำงานให้รองรับทั้ง การยิงบาร์โค้ด และการใช้ระบบ Touch Screen ในการบันทึกรายการสินค้าที่ทำการขาย ให้ใช้งานร่วมกัน โดยในส่วนของปุ่ม Touch Screen, User จะสามารถ ปรับเปลี่ยนปุ่มได้ด้วยตนเอง รวมถึงรูปภาพที่จะนำมาวางไว้ ตามการใช้งานจริง โดยเป็นหน้าจอที่ออกแบบเพื่อประยุกต์ให้ใช้กับสินค้าขายดี ,สินค้าที่ไม่มีบาร์โค้ด  หรือสินค้าที่ใช้รูปภาพในการสื่อความหมาย ดังรูป

 

- หน้าจอขายแบบ Mini-Martแบบ 2 หน้าจอ (เหมือน 7-eleven)

การออกแบบหน้าจอ POS นี้ เป็นไปตามความนิยมในปัจจุบัน เช่นเดียวกับที่ใช้ใน 7-11 โดยออกแบบให้มีลักษณะหน้าจอ POS เป็นแบบแสดง 2 หน้าจอ โดยที่ฝั่งแคชเชียร์จะเป็นรายการขายอย่างเดียว ส่วนหน้าจอทางด้านลูกค้าจะแสดงทั้งรายการขาย และสื่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ในรูปแบบ VDO และในส่วนอื่นจะเป็นการแสดงรายการซื้อ และยอดรวมของราคาทั้งหมด เหมือนกับการทำงานของ Customer Display ตามที่ได้กำหนดค่าเริ่มต้นไว้ ดังรูป

หมายเหตุเพิ่มเติม : ในส่วนหน้าจอที่สองหากต้องการใช้งาน PC ที่ใช้จะต้องมีการ์ดจอ 2 การ์ด (หากเป็น NB โดยทั่วไปสามารถใช้งานได้เลย) และหากต้องการใช้งานในรูปแบบ PC ที่เป็น POS Set (PC สำหรับ POS) จะมี Option จอที่สองให้ซื้อเพิ่มได้ แต่ราคาจะค่อนข้างสูง เช่นเครื่อง NEC ของ 7-11

 

                  -- ฝั่งแคชเชียร์ --                                               -- ฝั่งลูกค้า --

หน้าจอแบบ mini-mart หน้าจอแบบ mini-mart

 

คุณสมบัติเพิ่มเติมของ POS

 • รองรับการใช้งานทั้ง Stand Alone และ ขายหลายจุดขายได้ด้วยการเชื่อมโยงผ่านระบบ LAN  รวมทั้งการ On-Line ผ่าน Internet (เป็น Option พิเศษ)
 • สามารถออกใบกำกับภาษีอย่างย่อ และเต็มรูป เมื่อลูกค้าต้องการได้ จากระบบหน้าร้าน(ณ จุดขาย) และระบบหลังร้าน โดยมีระบบแปลงใบกำกับ โดยที่ไม่ต้องออกบิลใหม่ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการกำหนดสิทธ์การเข้าใช้งานในส่วนต่างๆ ด้วย
 • สามารถรองรับการชำระเงินเป็นเงินสด, บัตรเครดิต, คูปอง, เช็ค ,คะแนน (สำหรับระบบ Member) และสามารถรับการชำระเงินได้หลายๆ แบบผสมกันในการขาย 1 บิลได้
 • รองรับการชำระเงินด้วยบัตรเครดิตหลายใบ ใน 1 บิล ได้
 • สามารถใช้ตัวอักษร A-Z เป็นคีย์ด่วน(Hot Key) แทนรหัสสินค้าแต่ละตัว สำหรับสินค้าขายดี หรือไม่มีบาร์โค้ด
 • สามารถทำการพักบิลขายชั่วคราวของลูกค้าปัจจุบัน เพื่อเปิดการขายให้กับลูกค้ารายอื่นและสามารถเรียกบิลขายก่อนหน้าที่ทำการพักบิลไว้มาขายต่อได้ โดยสามารถรองรับได้ถึง 10 หน้าจอ
 • มีระบบการพักบิล หรือพักโต๊ะ และย้ายโต๊ะ สำหรับร้านอาหาร โดยสามารถกำหนดจำนวนโต๊ะ และพิมพ์ใบวางบิลได้ เพียงแค่กำหนดค่าการใช้งานแบบร้านอาหาร
 • สามารถตรวจสอบราคาขายและโปรโมชั่นของสินค้าได้ทางหน้าจอขายทันที
 • ลดการทุจริตและการทำงานผิดพลาดของแคชเชียร์ โดยสามารถตรวจสอบและควบคุมการทำงานย้อนหลังได้ ตามแต่ละแคชเชียร์
 • รองรับการขายแบบสินค้าตราชั่ง (บาร์โค้ดที่ถูกพิมพ์มาจากเครื่องชั่ง) โดยสามารถปรับเปลี่ยน Digit ให้ตรงกันกับตราชั่งได้
 • มีระบบการขายแบบ Touch Screen ที่ใช้ได้กับทั้ง Mini-mart หรือร้านอาหาร ให้ปรับการใช้งาน
 • รองรับการขายทุกชนิด และยังมีระบบ Serial รองรับการขายสินค้าประเภทโทรศัพท์ และสามารถบันทึกประวัติผู้ซื้อ ในแต่ละ Serial ด้วย
 • การขายตัดสต็อกทันที และสามารถตรวจสอบยอดสต็อก กำไรขาดทุน รวมถึงยอดขายประจำวันได้
 • มีฟังก์ชั่นในการยกเลิก(Void) บางรายการ หรือยกเลิก(Cancel) รายการทั้งบิลได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสิทธ์การใช้งานของแคชเชียร์
 • รองรับระบบสมาชิก ที่หลากหลายรูปแบบ ตามที่ต้องการใช้งาน
 • มีโปรโมชั่นหลายรูปแบบให้เลือกใช้งาน ตามแต่รูปแบบของร้าน เช่น ลดตามจำนวน ตามเปอร์เซ็นต์  ของแถม และคูปอง และยังมีระบบคูปองส่วนลดของ Supplier เพื่อให้การคำนวณภาษี เป็นไปอย่างถูกต้อง
 • มีระบบรายงานการขายที่หลากหลายรูปแบบ สามารถเลือกใช้งานได้อย่างไม่จำกัด และยังสามารถส่งออกมาในรูปแบบของ Excel file เพื่อนำมาใช้งานต่อได้