Jcompile Enterprise

เป็นระบบ Back Office ที่ถูกออกแบบขึ้นมาใหม่ โดยรวมทุกๆ Module มาอยู่ภายใต้โปรแกรมเดียวกัน เพื่อให้ง่ายต่อการใช้งานร่วมกัน การออกแบบได้เปลี่ยนหน้าตา Feature ของโปรแกรม และยังได้เปลี่ยนโครงสร้างฐานข้อมูล และการเชื่อมโยงของ Page แต่ละ Page ให้ง่ายต่อการใช้ยิ่งขึ้น เป็นระบบที่ใช้เตรียมข้อมูลให้กับหน้าร้านเพื่อทำการขาย เช่น สินค้า, ราคาขาย, การส่งเสริมการขาย พร้อมรับข้อมูลการขาย เพื่อจัดทำรายงาน ตรวจสอบ และรายงานการวิเคราะห์ ต่างๆ

Jcompile Enterprise

Rest pic

ด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์ และความเข้าใจถึงความต้องการของผู้ใช้ ทีมงานเราจึงได้พัฒนาโปรแกรมในส่วนของ JPOS ให้ทันสมัย และง่ายแก่การใช้งาน โดยส่วนที่ออกแบบมาใหม่ จะทำให้รองรับรูปแบบของธุรกิจที่มีความหลากหลายรูปแบบ ตามความต้องการ และทันสมัย ตามแนวโน้มของการใช้งานในยุคปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงและแข่งขันกันตลอดเวลา โดย ทีมงานจะแสดงตัวอย่างการใช้งาน ในรูปแบบต่างๆ

Jcompile Restuarl

Hardware

ZL2200

 • ใช้หน่วยประมวลผลแบบ 32 บิต Microprocessor CPU 32BIT 
 • ความเร็วในการอ่าน 200 ครั้งต่อวินาที 
 • มี Blue LED (สีนำเงิน) บอกสถานะการทำงานของเครื่อง (Readable) 
 • สามารถใช้งานดีทั้งแบบกดปุ่มหรือแบบเปิดแสงกระพริบสำหรับอ่านอัตโนมัติ โดยไม่ต้องกดปุ่ม 
 • มีระบบป้องกันในการอ่านบาร์โค้ด ในโหมดเมนูภาษาไทย (ไม่ต้องสลับเปลี่ยนแป้นพิมพ์ไป-มา เวลายิงบาร์โค้ด) 
 • ระยะการอ่านห่างจากบาร์โค้ดไกลสุดถึง 2.0 ซม. 
 • ความละเอียดในการอ่านบาร์โค้ดขนาดเล็กสุดที่ 4 mil (ตัวเลขยิ่งน้อยยิ่งอ่านได้ดี) 
 • ความกว้างของบาร์โค้ดมากสุดที่อ่านได้คือ 8.0 ซม. 
 • ค่าความแตกต่างของสีบาร์โค้ดกับพื้นหลังที่เครื่องสามารถอ่านได้อย่างน้อย 30% 
 • เชื่อมต่อโดยพ่วงกับ PC Keyboard*, RS-232 Serial ,Wand Emulation และ USB (* อุปกรณ์มาตรฐาน) 
 • ชนิดของบาร์โค้ดที่สามารถอ่านได้คือ FullASCII Code39,Code39,Codabar,UPC/EAN/JAN,Interleaved 2of5,Code128,Code 93,Code49,Code 11, MSI/Plessey, Matrix2of5 
 • สามารถตกจากที่สูงลงสู่พื้นคอนกรีตได้ที่ระดับ 1 เมตร 
 • น้ำหนักเพียง 100 กรัมและสายเคเบิ้ลแบบตรงยาวถึง 2 เมตร
 • มี 2 สีให้เลือก คือสีครีมขาวและสีเทาดำ 
 • ขนาด 88.8mm(W) X 169.7mm(L) X 61.5mm(H) 

ราคา 2,xxx บาท 

 

4